Pavilon Říčany, s.r.o.

Adresse: Bezručova 222/68
251 01 Říčany

Téléphone: +420 323 631 073

Fax: +420 323 631 924

E-mail: recepce@pavilonricany.cz

SIREN: 25710206

NIF: CZ25710206

Visite en 3D

Comment parvenir chez nous?

En autobus

Pražskou integrovanou dopravou: linky č. 381, 382, 387, 393

En train

Trať Praha – Benešov u Prahy

En voiture

Z dálnice D1, exit 10 (Jesenice, Říčany)
Sledujte směr Kutná Hora až téměř na konec Říčan a tam podle našich poutačů odbočte doprava.